Vård och underhåll

Rengöring

Rotodock kan enkelt rengöras med en borste, ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd en utspädd blekmedelslösning för envisa fläckar. En högtryck kan användas när det är bekvämt. Algtillväxt vid vattenlinjen på Rotodock är normal och kommer inte att skada flytbryggan.

Is

Rotodock flyter tillräckligt högt så att normalt istryck inte skadar produkten. Men om strandområdet har istryck, vindblåst is eller andra isflöden måste porten tas upp på land eller kopplas bort från förtöjningarna. Under dessa omständigheter måste rör eller pålar tas bort så att de inte böjs av istrycket.

Borttagning

När Rotodock tas upp när vid förvaring ska bryggan inte dras över grovt grus eller andra vassa föremål. Rotodock kan förvaras utomhus utan särskild försiktighet.

DOCKMARINE NORDICescapeHtml($block->getCopyright()) ?>
To Top